Dzieci w wieku 10-11 lat

Dziesięciolatki przeciętnie są wyższe od siedmiolatków o około
22 cm i ważą więcej o ok. 12 kg. W wieku 10-11 lat u dzieci korzystnie
zmienia się struktura budowy ciała na korzyść ruchów bardziej
skoordynowanych. Wzrasta zapotrzebowanie na czynności ruchowe.
Jest ot dobry wiek na naukę bardziej skomplikowanych ewolucji
ruchowych, a zwłaszcza związanych z nauką pływania, uprawiania
gimnastyki artystycznej, tańca, jazdy figurowej na łyżwach,
wrotkach i łyżworolkach oraz wszelkich zabaw i gier ruchowych.
Nieliczna liczba dziewcząt, a szczególnie w wieku 11 lat, wchodzi
w okres dojrzałości płciowej, i ten odsetek dziewcząt wymaga od ro53
dziców i opiekunów innego spojrzenia na dobór obciążeń pracą zwią-
zaną z uprawianiem biegów lub innych ćwiczeń ruchowych
w okresie menstruacji.
środki wprowadzające do biegania długodystansowego:
- Marsze w ramach wycieczek do atrakcyjnych miejsc 4-6 km, ok. 3
km/godz. Podczas co najmniej 3-ch przerw wypoczynkowych (do
ok. 10 min) stosować ćwiczenia lub zabawy z odciążeniem nóg
i kręgosłupa (pozycje leżąc – latem na trawie), poprawę ekwipunku,
zgadywaniki terenowe itp.
- Podczas marszu zwiększamy wymogi co do techniki stawiania kroków,
wyprowadzania nogi wykrocznej z biodra a nie z podudzia,
stawiania stopy z pięty poprzez śródstopie i palce. Próbujemy
zmian tempa i długości stawianych kroków.
- Wspólne spacery w gronie rodzinnym do parku, terenu zalesionego,
wzdłuż rzeki – stać się powinny podstawą do przyszłych samodzielnych
form ruchu wykonywanych przez dzieci i młodzież.
Czas wycieczki 1-2 godziny w zależności od warunków i czasu.
- Zamiana marszów w marszobiegi. Forma ruchu polegająca na
pokonywaniu pewnych odległości marszem i biegiem – ok. 2/3
trasy marszu i 1/3 biegu ok. 6,5-7 min na km, np. 300 metrów
marszu, 100 m lekkim biegiem, łącznie np. 1200 m. Marszobiegi
powinny odbywać się za liderem (rodzic lub opiekun).
- Biegi za liderem (mała intensywność – 6,5-7 min/km, stosować
przerwy wypoczynkowe aktywne (dystanse 600, 800, 1000, 1200,
2000 m).
- Gry terenowe wymagające pokonania pewnych przeszkód.
- Bieg ciągły o małej intensywności – 6,5 min/km po wyznaczonej
pętli prowadzącej drogami lub ścieżkami biegnącymi wśród drzew
i zieleni. Po pewnym czasie wydłużyć pętlę i obserwować reakcje
organizmu i jego stan zmęczenia po jej pokonaniu na pułapie poprzedniej
intensywności pracy (tętno ok. 130 skurczów serca na
minutę).
- Wskazane jest, aby na każdej obowiązkowej lekcji zajęć wychowania
fizycznego uczniowie odbywali co najmniej jeden bieg cią-
gły od 3-5 min o małej intensywności (tętno ok. 120-130 skurczów
na minutę).

 Mecze na żywo online, telewizja w internecie, transmisje sportowe